Зареєструватися

* Стиль розпоряджання – класифікація Портфелів відповідно до рівня ризику: консервативний (низькі ризики), помірний (середні ризики), агресивний (високі ризики).

* Дохідність – показник сукупної дохідності Портфеля за результатами торгових операцій iPA-Розпорядників даного Портфеля за певний період. Дохідність кожної торгової операції розраховується щодо суми коштів, що знаходяться у розпоряджанні в Портфелі на момент виконання даної операції, на підставі торгових сигналів iPA-Розпорядника за вирахуванням винагород.

* Активні iPA-Розпорядники – кількість iPA-Розпорядників на момент складання вибірки, торгові операції яких вплинули на дохідність Портфеля.

* Колір відображення Портфеля відповідає імовірності відновлення прибуткової торгівлі.

* Кількість торгових операцій - сумарна кількість торгових операцій за вибраний період.

* Максимальне просадження – кількість коштів у відсотках, що міг би втратити Портфель за вибраний період.

* Найкращий день – найбільше значення дохідності Портфеля, досягнуте за один торговий день протягом вибраного періоду.

* Найгірший день – найменше значення дохідності Портфеля, досягнуте за один торговий день протягом вибраного періоду.

* Активність Менеджера Портфелів – середня кількість входів Менеджера Портфелів до Особистого Кабінету за вибраний період.

* Волатильність дохідності – статистичний показник, що характеризує мінливість дохідності Портфеля за вибраний період.

* Стандартне відхилення – статистичний показник, що відображає розкид значень випадкової величини відносно її математичного очікування, розглядається як зважене за імовірністю відхилення від очікуваної норми прибутку.

* Коефіцієнт Шарпа – відношення прибутковості Портфеля до ризикованості (стандартного відхилення прибутковості).

* Початковий депозит – мінімально можлива сума для копіювання торгових сигналів даного Портфеля.